در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر ملی 4490 نمایش

زمان برگزاری : 29 فروردین 1396 زمان اتمام : 30 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم و فنون قرآن تهران.
دانشکده علوم و فنون قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مفتخر به برگزاری همایش ملی "جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر" می باشد.

وب سایت : www.olomquran.ir/Home/Hamayesh
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
محل برگزاری : تهران - دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
شماره تلفن تماس : 02166705075
شماره فکس : 02166750932
ایمیل : Info@olomquran.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 اسفند 1395
محور ها : محور اول: خاستگاه و مبانی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
- مفهوم و خاستگاه جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
- ادلّه عقلی و نقلی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
- خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
- مبانی معرفت شناختی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
- مبانی کلامی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
محور دوم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه اعتقادات
- توصیف و تبیین جهان شمولی اعتقادات در بررسی آیات و روایات
- جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در مقایسه با دیگر ادیان ابراهیمی
- جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در مقایسه با مکاتب بشری
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی در حوزه ولایت
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی و دکترین مهدویت
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی و مقابله با جریان های تکفیری و سلفی
محور سوم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه اخلاق
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی در حوزه اخلاق نظری
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی در حوزه اخلاق عملی
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی در حوزه اخلاق فردی
- جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی در حوزه اخلاق اجتماعی
- جهان شمولی آموزه های اخلاقی در سیره عملی معصومین(ع)
- نتایج حاکمیت آموزه های اخلاقی آیات و روایات بر افراد و جوامع بشری
محور چهارم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه احکام و عبادات
- توصیف و تبیین جهان شمولی آموزه های آیات و روایات در حوزه احکام و عبادات
- اهمیت و ضرورت جهان شمولی احکام و عبادات بر اساس آیات و روایات
- جهان شمولی احکام و عبادات فردی در آموزه های قرآنی و روایی
- جهان شمولی احکام و عبادات اجتماعی در آموزه های قرآنی و روایی
- مصادیق جهان شمولی احکام و عبادات در سیره عملی معصومین(ع)
- پاسخ به شبهات در خصوص جهان شمولی احکام و عبادات
محور پنجم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه علوم اجتماعی
- جهان شمولی آموزه های قرآنی – روایی و کارکرد آن در سیاست و حکومت داری
- جهان شمولی آموزه های قرآنی – روایی و نقش آن تعلیم و تربیت
- جهان شمولی آموزه های قرآنی – روایی و جایگاه آن در فرهنگ و رسانه
- جهان شمولی آموزه های قرآنی – روایی و کارکرد آن در حوزه اقتصاد
- جهان شمولی آموزه های قرآنی – روایی و جایگاه و نقش آن در تمدّن نوین اسلامی
- گسترش اسلام گرایی و نسبت آن با جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی و دیگر مسائل مرتبط با موضوع همایش

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


همایش جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر