در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی ملی 8330 نمایش

زمان برگزاری : 13 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 13 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان.
وجود مسائل و مشکلات در عرصه های شهری، روستایی، محیطی و... علم جغرافیا را بعنوان یک علم برنامه ریزی بر آن می دارد تا به شناخت آن مسائل و برنامه ریزی در جهت رفع آنها وارد عمل شود. لذا هدف این همایش فراهم آوردن زمینه های عرضه آخرین دست آوردهای علم جغرافیا در حل مسائل جامعه می باشد. به همین خاطر انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان قصد دارد با همکاری گروه جغرافیا و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان اولین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی را برگزار نماید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/geog
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 28 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : رشت - بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر انجمن علمی
محل برگزاری : رشت - دانشگاه گیلان
شماره تلفن تماس : 9119886154
شماره فکس :
ایمیل : conferencegp2017@gmail.com
محور ها : برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
جغرافیای سیاسی
آب و هوا شناسی
ژئومرفولوژی
گردشگری
جغرافیاو استراتژی های توسعه ملی
توسعه ی پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی (ملی، منطقه ای، شهری، روستایی)
سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (GIS & RS)
و سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزینخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی