در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری (مشهد 2017) بین المللی 21014 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری و مركز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد.
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری ، اردیبهشت ماه سال 1396 در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : upmc.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 15 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد - ميدان شهدا- ساختمان تالار شهر مشهد- طبقه دوم - مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05131291089
شماره فکس : 05131291180
ایمیل : upmc@um.ac.ir
محور ها : 1- معيارها و شاخص های پايتخت فرهنگی جهان اسلام
مشهد 2017
هنر، فرهنگ و شهر اسلامي
فرهنگ اسلامي و هويت شهري
2- نظريات و ديدگاههاي جديد برنامه ريزي و مديريت شهري
معماري و شهرسازي انسان گرا
شکوفايي شهري
بازآفريني فضاهاي شهري
حکمروايي خوب شهري
حقوق شهري و شهروندي
بستر طبيعي شهر و محيط زيست شهري
آينده پژوهي فضاهاي شهري
حمل و نقل شهري
گردشگري شهري
اقتصاد شهري
آسيب شناسي شهري
مديريت بحران و امنيت شهري
شهرهاي جهاني، جهان شهرها و ديپلماسي شهري
زنان و زندگي شهريکنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری (مشهد 2017)