در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی ملی 3829 نمایش

زمان برگزاری : 2 اسفند 1395 زمان اتمام : 2 اسفند 1395
برگزار کننده : سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان آذربایجان شرقی.
حرکت تاریخ و سیر حوادث در نظام هستی به طور عام و در عرصه های مربوط به انسان به طور خاص ، آن زمان اهمیت پیدا می کند که باعث چرخش روند سابق و حصول توام با افق های دیگر و متمایز از قبل باشد . این رخدادهای اساسی که تحت سنن الهی در تاریخ انسانی به منظرظهور می رسند در لسان قرآن کریم به ” ایام الله ” معرف هستند.

وب سایت : www.29bahmantabriz.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1395
آدرس دبیرخانه : آذربایجان شرقی ، تبریز ، دانشگاه تبریز ، ساختمان چهاد دانشگاهی ، طبقه دوم ، سازمان بسیج اساتید استان اذربایجان شرقی
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه تبریز
شماره تلفن تماس : ۰۴۱۳۳۳۹۲۸۰۳
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 1 بهمن 1395
محور ها : نقش عنصر ولایت در قیام ۲۹ بهمن تبریز و ماندگاری انقلاب اسلامی
تاثیرات فرهنگ عاشورا در انقلاب اسلامی
شیوه های پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی
نگاهی به مولفه های فرهنگی و اجتماعی پیروزی انقلاب اسلامی
قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز و آینده پژوهی انقلاب اسلامی
گفتمان انقلاب جهانی اسلامی تداوم قیام ۲۹ بهمن تبریز

کلمات کلیدی : همایش ، چهارمین ، اسفند 95 ،


چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی