در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / کاشان

نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی بین المللی 6860 نمایش

زمان برگزاری : 14 اسفند 1395 زمان اتمام : 15 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان .
کمال الدین علی محتشم کاشانی در سده دهم هجری، چنانکه تذکره ها نوشته اند، در کوچه های تو در توی شهرستان کاشان زندگی کرده و مانند صدها شاعر کوچک و بزرگ عصر صفوی، چنانکه رسم بوده است، در کنار معیشت بازاری و پارچه بافی یا شعر بافی شعر هم می سروده است.

وب سایت : www.mohtashamkashani.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 دی 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محل برگزاری : کاشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
شماره تلفن تماس : 09131634681
شماره فکس :
ایمیل : info@mohtashamkashani.com
محور ها : 1- کاشان (اوضاع فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی در دوره صفویه و عصر محتشم)
2- محتشم (زندگی، اندیشه، شعر)
3- هنرهای آئینی (تعزیه، موسیقی، نقاشی و ...)نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی