در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / کاشان

نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی بین المللی 4944 نمایش

کمال الدین علی محتشم کاشانی در سده دهم هجری، چنانکه تذکره ها نوشته اند، در کوچه های تو در توی شهرستان کاشان زندگی کرده و مانند صدها شاعر کوچک و بزرگ عصر صفوی، چنانکه رسم بوده است، در کنار معیشت بازاری و پارچه بافی یا شعر بافی شعر هم می سروده است.
زمان برگزاری : 14 اسفند 1395 زمان اتمام : 15 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان .
محور ها :
1- کاشان (اوضاع فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی در دوره صفویه و عصر محتشم)
2- محتشم (زندگی، اندیشه، شعر)
3- هنرهای آئینی (تعزیه، موسیقی، نقاشی و ...)

وب سایت : www.mohtashamkashani.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 دی 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محل برگزاری : کاشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
شماره تلفن تماس : 09131634681
شماره فکس :
ایمیل : info@mohtashamkashani.com


نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی