در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها بین المللی 5107 نمایش

زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 31 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه اصفهان
«اینترنت اشیاء» فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده ازطریق شبکه‌های ارتباطی، اعم از اینترنت یا انواع دیگر، فراهم می‌گردد.. اینترنت اشیاء یک فناوری در حال ظهور و گسترش است که این ظهور و گسترش هر دو حوزه­ی تحقیقات، و کاربرد را شامل میشود.

وب سایت : www.iot2017.ui.ac.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 10 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی - طبقه سوم - اتاق ۳۳۴
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه اصفهان
شماره تلفن تماس : 031۳۷۹۳۴۰۲۹
شماره فکس :
ایمیل : iot2017@res.ui.ac.ir
محور ها : Enabling Technologies/ Networking Technologies
- Low power and energy harvesting sensors
- Wireless Technologies,WSN
- IoT networking Protocols
- Data center design for IoT
- Network Design and Architectures for IoT
- Mobile Technologies/Services for IoT
- Machine to Machine communications (M2M/MTC)
- Resource-constrained networks (Energy Efficiency,spectrum efficiency,etc.)
- Future Internet architectures and IoT
- Embedded softwares
- Security,privacy-preserving and Trust mechanisms for IoT
- Network management and IoT
- Intelligent Systems for IoT
- 3D printing/scanning
- advanced object identification and localization
IoT services,architectures,applications and standards
- Web of things
- Streaming data management and mining platforms
- Service middleware
- Cloud services and IoT
- Fog-based IoT
- Augmented Reality and Virtual Reality,human-to-object and object-to-object interactions
- IoT and security management services
- Things-centric,service-centric and data-centric architecture
- Location aware/context aware services and IoT
- IoT and eHealth services
- Smart city applications and services
- Smart Environments,environment monitoring
- Intelligent transportation,VANETs and IoV
- smart grids,IoT for energy management
- smart homes,Building automation and management
- IoT for Agriculture and Industrial applications
- IoT Standards
- Economic aspects of IoT
IoT and Data Science
- IoT data analytics,Physical world event processing and understanding
- Semantic data and IoT
- Big Data
- Smart Data
- Networking and Social Networks
- Software Frameworks (MapReduce,Spark etc) and Simulations
- Learning from big data

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها