در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / شاهین شهر

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر ملی 15822 نمایش

زمان برگزاری : 18 اسفند 1395 زمان اتمام : 19 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
پدیده ی شوم اعتیاد، امروزه به عنوان یکی ازمهم ترین تهدیدات جامعه ی بشریت شناخته می شود. کسب اطلاعات در زمینه ی علل ، پیامدهای مخرب ، راههای پیشگیرانه از رخداد و مبارزه با آن درجامعه ی سالم ا جتناب ناپذیر می باشد. بدون شک دانشگاهها ومراکز مرتبط ، باتوجه به رسالت مهم فرهنگ سازی اسلامی ، میتوانند نقشی حیاتی درعرصه ی پیشگیری ازاعتیاد ومبارزه با موادمخدر ایفا نمایند.

وب سایت : seminar.shaiau.ac.ir/portal/main/r/?lan=1&sem=2
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 دی 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : اصفهان - شاهین شهر
شماره تلفن تماس : 09391872360
شماره فکس :
ایمیل : shahinshahr83@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 14 بهمن 1395
محور ها : آینـده پژوهی اعتیـــاد
پیشگیری از اعتیاد جهت گروه های در معرض خطر (زنان - نوجوانان)
شهرهای مهاجرپذیر و اعتیاد
نهاد خانواده و نقش آن در پیشــگیری از اعتیــاد
محیط های کاری و صنعتی، خوابگاه های دانشجویـی،خانه های مجردی و پیشگیری از اعتیاد
نقش رسانـه های جمعی، فضای مجـازی و پویـش های مردمی در پیشگیری از اعتیاد
نقش آموزش و پرورش در ایجاد جذابیـت آموزشی و نشـاط پروری با هدف پیشگیری از اعتیاد
ورزش و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
زنان، اعتیاد و سبک زندگی امــروز
مدلسازی در اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد با هدف اثر بخشی روشهای کاهش تقاضا
روش های نویــن درمان اعتیاد با تاکید بر درمان اعتیــاد به مواد محرک
نقش قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی و انتظامی در مبارزه با اعتیـاد و مواد مخدر
هزینه ها و خسارات مالی مواد مخدر و روان گردان ها با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
نقد و بررسی سیاست ها و برنامه های نظام مدیریت و برنامه ریزی مبارزه با مواد مخدر و ارائه راهکارهاهمایش ملی پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر