در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان جنوبی / بیرجند

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران ملی 9834 نمایش

زمان برگزاری : 24 آبان 1396 زمان اتمام : 25 آبان 1396
برگزار کننده : دانشگاه بیرجند.
سومین همایش ملی باستان شناسی ایران توسط دانشگاه بیرجند در آبان سال 1396 برگزار خواهد شد.

وب سایت : birjand-arc.ir/third
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : بیرجند، خیابان ۱۷ شهریور، دانشکده هنر
محل برگزاری : بیرجند - دانشگاه بیرجند
شماره تلفن تماس : 056۳۲۲۲۷۱۷۵
شماره فکس : 056۳۲۲۲۷۱۷۵
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 21 اردیبهشت 1396
محور ها : 1-راهبردهای باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها
۲- جغرافیا و زمین‌شناسی فلات ایران و ارزش‌های باستان‌شناختی پیش از تاریخ ایران
۳- رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
۴- مطالعات پیش از تاریخ ایران و سایر علوم: کاربرد نظریه‌ها و روش‌ها
۵- انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
۶- باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران
۷- نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران
۸- ظهور جوامع پیچیده در دوره مس و سنگ: الگوی استقرار، اقتصاد، رتبه‌بندی اجتماعی، فناوری‌ها و برهم‌کنش‌ها
۹- دوران مفرغ در فلات ایران: حاکمان و جامعه، تولید و توزیع مؤسساتی، روابط فرهنگی و مبادلات تجاری
۱۰- فلات ایران در دوران آهن
تاریخی :
1-کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخی
۲- جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
۳- باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی
۴- اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
۵- کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخی
۶- الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران
۷- برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار
۸- چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان
اسلامی:
1-از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا
۲- جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی
۳- از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
۴- مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
۵- منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرف از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعی
۶- شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راهها در مبادلات اقتصادی، سیاسی ، نظامی، مذهبی و اجتماعی
۷- تاثیر جهان ایرانی – جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون
۸- باستان شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری آنها با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار
علوم میان رشته ای:
۱- باستان شناسی مولکولی
۲- باستان شناسی محیطی
۳- قوم باستان شناسی
۴- جانورباستان شناسی
۵- گیاه باستان شناسی
۶- باستان شناسی جنسیت
۷- باستان شناسی زیر آب
۸- رایانه در باستان شناسی
۹- آمار در باستان شناسی
۱۰- متالورژی کهن در باستان شناسی
۱۱- ژئوفیزیک در باستان شناسی
۱۲- سنجش از دور در باستان شناسیسومین همایش ملی باستان شناسی ایران