در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران ملی 2290 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1395 زمان اتمام : 8 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با همکاری برخی از نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی کشور در نظر دارد همایشی تحت عنوان «آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران» در تاریخ 8 اسفند ۱۳۹۵ برگزار نماید.این همایش با تاکید بر محوریت و اهمیت خانواده در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به بررسی مسئله زنان می پردازد. طیف وسیع محورها از مباحث تئوریک فقهی و حقوقی گرفته تا موضوعات پژوهشی اجتماعی نشاندهنده عمق راهبردی مسئله خانواده و زنان است.

وب سایت : fdfwiran.srbiau.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، حصارک، پونک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی،دفتر ریاست دانشکده، دبیرخانه همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
شماره تلفن تماس : 02144865216
شماره فکس : 02144865160
ایمیل : fdfwiran@srbiau.ac.ir
محور ها : سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده
تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده
جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده
کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده
شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده
تحول در الگوها و اشکال ازدواج: ارزشها و آیینهای مترتب بر آن
زنان و فضای مجازی، بسترهای نوین ارتباطاتی، آموزشی، اقتصای، فراغتی، فرصتها و تهدیدها و پیامد آن در تحول در خانواده
تحول در جایگاه زن و خانواده در کشورهای اسلامی
روابط دو جنس در خانواده: تحول در تعاملات و تعارضات (اشکال سنتی و مدرن)
تحولات خانواده در آینده و پیش بینی آسیبهای پیش رو
تحولات در خانواده ایرانی: گذشته، حال و آینده

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران