در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور ملی 5591 نمایش

زمان برگزاری : 18 اسفند 1395 زمان اتمام : 19 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز چابهار
اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور اسفند ماه سال جاری در چابهار برگزار خواهد شد.

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/sistan-kbc
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 20 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : سیسیتان و بلوچستان - زاهدان - ابتدای بلوار خلیج فارس - داشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
محل برگزاری : چابهار - دانشگاه پیام نور مرکز چابهار
شماره تلفن تماس : 05433294787
شماره فکس : 05433294782
ایمیل : fckzahedan.sb@gmail.com
محور ها : 1- شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن( مدل، موانع و محدودیت ها ، عملکرد و نحوه گسترش....)
2- نقش اقتصاد دانش بنیان( و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی (اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی وغیر دانشگاهی ،فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و ..)
3- شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی
4- مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و پیشرو
5- نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه سواحل مکران

طبقه بندی ها : اقتصاد ،


اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور