در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / خمینی شهر

پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی ملی 2866 نمایش

زمان برگزاری : 4 اسفند 1395 زمان اتمام : 5 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
پیشرفتهای سریع در شاخه های مختلف مهندسی به نحوی است که هر روزه به کمک این پیشرفتها مرز علوم مهندسی دچار تغییر می شود و محصولات جدیدی به کمک این دستاوردها تولید می شوند. در کشورمان نیز با توسعه رشته های مهندسی، محققان رشته های مختلف مهندسی به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی و مراکز پژوهشی به دستاوردهای گوناگون پژوهشی دست می یابند.

وب سایت : congress.iaukhsh.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 13 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : اصفهان ، خمینی شهر بلوار دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ، معاونت پژوهش و فناوري ، دبیرخانه همايش
محل برگزاری : اصفهان - خمینی شهر
شماره تلفن تماس : 03133660011
شماره فکس : 03133660088
ایمیل : congress@iaukhsh.ac.ir
محور ها : روانشناسي و مشاوره و اعتياد
روانشناسي و مشاوره ومدرنيته
روانشناسي و مشاوره ومذهب
روانشناسي و مشاوره وبهداشت و درمان
روانشناسي و مشاوره وصنعت و سازمان
روانشناسي و مشاوره ورفتارهاي غير قانوني
روانشناسي و مشاوره وخانواده
مددكار اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي نوپديد
مددكار اجتماعي وپيشگيري اجتماعي
مددكار اجتماعي وسلامت خانواده
مددكار اجتماعي واخلاق حرفه اي
روش هاي نوين درمان اعتياد
اثربخشي روش هاي نوين درمان اعتياد
باز معرفي روش هاي نوين پيشگيري از اعتياد
فرصتها ، موانع ، تهدیدات و چالش های برون رفت از اعتیاد
جایگاه و نقش حرفه های یاورانه در پيشگيري از مواد مخدر صنعتي
جایگاه حرفه های یاورانه در اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر
جایگاه حرفه های یاورانه در مواجه با افراد دچار بحران
رفتار های پر خطر در جامعه و روش های پیشگیرانه
آسیب شناسی خانواده و جایگاه حرفه های یاورانه در حفظ و تحکیم خانواده
مددكاری اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي نوپديد

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی