در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی ملی 3156 نمایش

زمان برگزاری : 1 اسفند 1395 زمان اتمام : 30 اسفند 1395
برگزار کننده : مرکز تحقیقات دفاعی راهبردی دفاعی، گروه منابع و اقتصاد دفاعی.
این همایش با شعار " افزایش بهره‌وری بخش دفاع، ارتقای آمادگی برای رزم" در اسفندماه سال 1395 برگزار ‌شود.

وب سایت : mtrd.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بین خیابان شهید مطهری و خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه شهدا، پلاک 182
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188728943
شماره فکس : 02188728951
ایمیل : bahrevari@mtrd.ir
محور ها : الف - مبانی، مفاهیم، الگوها و تکنیکهای بهره وری در بخش دفاع
ب - تجارب و دستاوردهای ارتقای بهره وری در بخش دفاع
ج - ارزیابی بهره وری بخش دفاع و راهکارهای ارتقای آمادگی رزم با ارتقای بهره وری
د - آینده پژوهی بهره وری در بخش فاع

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ،


 همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی