در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی ملی 2227 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1395 زمان اتمام : 17 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه شهید بهشتی.
نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی اسفند ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.sbu.ac.ir/index.php/zabanbastan/zabanbastan1
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - معاونت پژوهشی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه شهیدبهشتی
شماره تلفن تماس : 02129905167
شماره فکس :
ایمیل : zabanbastan@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 25 آذر 1395
محور ها : تحقیق در زبانهای باستانی ایران (اوستا، زبان فارسی باستان، فارسی میانه و زبان های باستانی دیگر ملل)
تحقیق در فرهنگ ایران باستان (کیش های زرتشتی، مانوی، مزدکی و ...)
تحقیق در گویشهای کهن ایران و تأثیر آنها بر زبان فارسی
تحقیق در تاریخ و ادبیات باستانی ایران و دیگر ملل

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی