در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان جنوبی / بیرجند

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی ملی 3988 نمایش

زمان برگزاری : 13 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 14 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه بیرجند . انجمن آمار ایران.
هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی در مورخ 13 لغایت 14 اردیبهشت ماه 1396 در شهر بیرجند به همت دانشگاه بیرجند و انجمن سیستمهای فازی ایران و با حمایت معنوی انجمن آمار ایران، به منظور تبادل آخرین دستاوردها و پیشرفت ­هاي علمی و نیز ارائه نتایج تحقیقات در زمینه­ های مختلف آمار و احتمال فازی برگزار می گردد.

وب سایت : conf.birjand.ac.ir/sfsp7
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 15 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : خراسان جنوبی-بیرجند-دانشگاه بیرجند-پردیس شوکت آباد-دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه آمار
محل برگزاری : بیرجند - دانشگاه بیرجند
شماره تلفن تماس : 05632202301
شماره فکس :
ایمیل : sfsp7@birjand.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 25 اسفند 1395
محور ها : احتمال فازی
رگرسیون فازی
بهینه­ سازی فازی
کنترل کیفیت فازی
قابلیت اعتماد در محیط فازی
استنباط آماری در محیط فازی
وجوه آماری و احتمالی سیستم­های فازی
فرآیندهای تصادفی و سری­های زمانی در محیط فازی
آمار حیاتی و آمار اقتصادی-اجتماعی در محیط نایقینیهفتمین سمینار آمار واحتمال فازی