در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ملی 11665 نمایش

زمان برگزاری : 20 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 21 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه گیلان
نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ، 19 و 20 اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه گیلان در رشت برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/nrcp95
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 فروردین 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : گیلان-رشت-کیلومتر5 جاده تهران-دانشگاه گیلان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل برگزاری : رشت - دانشگاه گیلان
شماره تلفن تماس : 01333690228
شماره فکس :
ایمیل : mehrzad.omidvar73@gmail.com
محور ها : زبان شناسی شناختی
آموزش و پرورش شناختی
حافظه و یادگیری
سالمندی مغز
اعتیاد
بازتوانی عصبی شناختی
عصب شناسی رفتاری-شناختی
تصویربرداری عصبی
خواص و عملکردهای شناختی ذهن
عملکردهای اجرایی
شناخت اجتماعی
اختلالات زبان
روان درمانی شناختی
اختلالات خواب
اقتصاد شناختی
مهندسی شناختی
بازی های رایانه ای
پردازش زیرآستانه ای
آزمون های شناختینخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی