در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ملی 9676 نمایش

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ، 19 و 20 اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه گیلان در رشت برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری : 20 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 21 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه گیلان
محور ها :
زبان شناسی شناختی
آموزش و پرورش شناختی
حافظه و یادگیری
سالمندی مغز
اعتیاد
بازتوانی عصبی شناختی
عصب شناسی رفتاری-شناختی
تصویربرداری عصبی
خواص و عملکردهای شناختی ذهن
عملکردهای اجرایی
شناخت اجتماعی
اختلالات زبان
روان درمانی شناختی
اختلالات خواب
اقتصاد شناختی
مهندسی شناختی
بازی های رایانه ای
پردازش زیرآستانه ای
آزمون های شناختی

وب سایت : conf.isc.gov.ir/nrcp95
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 فروردین 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : گیلان-رشت-کیلومتر5 جاده تهران-دانشگاه گیلان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل برگزاری : رشت - دانشگاه گیلان
شماره تلفن تماس : 01333690228
شماره فکس :
ایمیل : mehrzad.omidvar73@gmail.com


نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی