در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری بین المللی 16977 نمایش

زمان برگزاری : 21 تیر 1396 زمان اتمام : 21 تیر 1396
برگزار کننده : بانک شهر با همکاری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران.
دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری 21 تیر 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : conference.iuea.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 22 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188659007
شماره فکس :
ایمیل : conference@iuea.ir
محور ها : بانک و توسعه شهری
تامین مالی شهری
زیست بوم شهری
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد شهری
اقتصاد گردشگری شهری
مدیریت و حکمرانی شهری
اقتصاد زمین و مسکن شهری
اقتصاد زیر ساخت های شهری
توسعه سرمایه های انسانی و اقتصاد شهری

طبقه بندی ها : اقتصاد ، جغرافیا ،


دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری