در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار ملی 6252 نمایش

زمان برگزاری : 18 اسفند 1395 زمان اتمام : 19 اسفند 1395
برگزار کننده : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد سنندج
سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

وب سایت : research.iausdj.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : سنندج
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : 1- شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده
2- ارزیابی، مدیریت و آمایش سرزمین
3- ارزیابی، مدیریت و آمایش سرزمین
4- زیست شناسی و محیط زیست
5- عمران، معماری و محیط زیست
6- شیمی و محیط زیست
7- زمین شناسی زیست محیطی
8- محیط زیست و کشاورزی پایدار
9- نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و علوم جدید در حفاظت محیط زیست
· محورهای فرعی
دستگاه های آنالیز در محل و پایش مستمر آلاینده ها
مدل سازی انتشار آلاینده ها
مدیریت پسماند و بازیافت
انواع روش های تصفیه آب و فاضلاب
کاربرد فناوری های نوین در مدیریت و کنترل آلودگی ها
استاندارد سازی آلاینده های زیست محیطی
آموزش زیست محیطی
اقتصاد، حقوق و فرهنگ محیط زیست
صنعت، معدن و محیط زیست
بیوفیزیک محیط زیست
میکروبیولوژی زیست محیطی
ژنتیک زیست محیطی
بهداشت و محیط زیست
گردشگری و اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست
ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها
بحران های زیست محیطی (زمین لرزه، رانش زمین، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و...)
طراحی و معماری بومی منطبق بر فضای سبز
معماری پایدار و نقش آن در حفاظت از محیط زیست
شبیه سازی و مدلسازی جاذب های جدید جهت حذف آلاینده ها
مطالعات نظری و محاسباتی به منظور ذخیره سازی انرژی های پاک
حذف آلاینده­ها از محیط زیست و منابع آبی
روش های نوین جهت شناسایی و ردیابی آلاینده های کم مقدار
جنبه های شیمی فیزیکی و بیو شیمی فرایندها
ژئوشیمی و بیوژئوشیمی زیست محیطی
سم شناسی زیست محیطی
بررسی اثر آفت کش ها و سموم بر محیط زیست
طراحی اکولوژیک و پایدار
آینده پژوهی و استفاده از روشهای نوین برای مقابله با تهدیدات نوظهور در بخش های کشاورزی و محیط زیست

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


 سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار