در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی ملی 3116 نمایش

زمان برگزاری : 27 بهمن 1395 زمان اتمام : 28 بهمن 1395
برگزار کننده : پژوهشکده فرهنگ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی.
نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.ic-iic.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - بین چهار راه ولی عصر و خیابان فلسطین - ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی
محل برگزاری : تهران - پژوهشکده فرهنگ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی
شماره تلفن تماس : 2188063510
شماره فکس :
ایمیل : info@ic-iic.ir
محور ها : معمــاری و شهرســازی:
. شاخص‌ها و مؤلفه‌های ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ
. انسان، طبیعت و فناوری در معماری و شهرسازی، شهر ایرانی اسلامی
. معنا دهی و نشانه معناشناختی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
. گفتمان کاوی سبک‌های معمـــاری و شهرســـازی ایرانی اسلامی
فــرهنگ و اجتمــــاع:
. فرهنگ، محیط، اقلیم و شهرسازی ایرانی اسلامی
. زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ - اﺳﻼﻣﯽ
. چالش‌ها و موانع تحقق(کالبدی، اجتماعی، فرهنگی) ﺷﻬﺮ ایرانی - اﺳﻼﻣﯽ
. اجتماع‌محوری، فضای عمومی و اخلاق اجتماعی در شهر ایرانی اسلامی
. ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اسلامی
. معنویت در هنر و معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
هنــــــر :
. هنر(نگارگری ایرانی، نقاشی، صنایع‌دستی، سینما، هنرهای نمایشی و ...) و شهر ایرانی- اسلامی
. زیبایی ‌شناسی شهر ایرانی- اسلامی
. ادبیات و شهر ایرانی- اسلامی
. هنر و شهر آرمانی ایرانی- اسلامی

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، هنر و معماری ،


نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی