در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ملی 4712 نمایش

زمان برگزاری : 12 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 14 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
به اطلاع کلیه متخصصین، صاحبنظران، محققین، اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و ... می رساند، دهمین دوره همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن علمی بهداشت کار ایران در اردیبهشت 1396 در گیلان برگزار خواهد شد.

وب سایت : 10ohs.gums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 دی 1395
آدرس دبیرخانه : گیلان - رشت - دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده بهداشت، دبیرخانه اجرایی دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
محل برگزاری : گیلان - رشت
شماره تلفن تماس : 01333824663
شماره فکس : 01333849413
ایمیل :
محور ها : پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و ...)
برنامه های مداخله ای و روش های نوین کنترل های فنی- مهندسی و مدیریتی در بهداشت حرفه ای و ارگونومی
مدیریت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
نانوتکنولوژی و مهندسی بهداشت حرفه ای
رویکردهای جدید بهداشت حرفه ای در کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات (اماکن تفریحی و ورزشی، بیمارستان ها، مدارس و موسسات آموزشی و ...)
IT در مهندسی بهداشت حرفه ای
ارزیابی اقتصادی در ایمنی و بهداشت حرفه ای
نقش مهندسی بهداشت حرفه ای در توسعه تکنولوژی های سبز (هوا، انرژی، آب، خاک و پسماندهای صنعتی)
شاخص های نوین ارزیابی عملکرد HSE در محیط کار
رفتار ایمن و عوامل موثر بر آن
نقش طب کار در ارتقاء سلامت شغلی و کنترل بیماری های نوپدید
روش های نوین ارزیابی خطای انسانی
توسعه روش های نوین سم شناسی شغلی
ارزیابی ریسک و مدلسازی پیامد در بهداشت حرفه ای و ایمنی
پدافند غیرعامل صنعت و مدیریت بحران
بهداشت و ایمنی کار در صنایع (نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات و بنادر، خودروسازی، سیمان، داروسازی و ...)
ایمنی در حمل و نقل شهری و جاده ای

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار