در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران بین المللی 9742 نمایش

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران اردیبهشت 1396 در دانشگاه مازندران برگزار خواهد گردید.
زمان برگزاری : 13 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 15 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه مازندران.
محور ها :
· مدل‌سازی مالی
· اقتصاد ریاضی و نظریه بازی
· مکان یابی، حمل و نقل و لجستیک
· بهینه سازی و تصمیم گیری چندمعیاره
· مدیریت تولید و زنجیره تامین
· مدیریت و تحلیل ریسک
· مدیریت پروژه و زمان بندی
· مدل‌سازی و برنامه‌ریزی تصادفی و شبیه سازی
· کاربرد تحقیق در عملیات در سلامت و علوم حیاتی
· کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی
· گراف و شبکه های ارتباطی
· تحلیل پوششی داده ها و مدیریت عملکرد
· بهینه سازی مقید و نامقید
· روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
· کنترل بهینه
· نظریه صف
· داده‌کاوی
· کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی
· برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت
· بهینه سازی فازی
· بهینه سازی ترکیبیاتی
· کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم

وب سایت : www.icordm.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 20 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : بابلسر- دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی – دبیرخانه دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات
محل برگزاری : بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 09119113181
شماره فکس :
ایمیل : icodm1396@gmail.com


دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران