در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان شمالی / بجنورد

اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی ملی 37542 نمایش

زمان برگزاری : 13 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 14 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه بجنورد. انجمن مهندسی شیمی ایران.
اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی اردیبهشت سال 1396 توسط دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.gppconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، کتابخانه مرکزی
محل برگزاری : بجنورد - دانشگاه بجنورد
شماره تلفن تماس : 058332201135
شماره فکس : 058332201135
ایمیل :
محور ها : 1- صنایع گاز:
توزیع وانتقال گاز
تبدیلات گازی
ذخیره سازی گاز
دینامیک گازها
2- صنایع پتروشیمی:
پلیمر
کاتالیست
3- مهندسی شیمی:
ترمودینامیک
سینتیک و طراحی راکتور
مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها
کاریردهای فناوری های زیستی و نانو
4- محیط زیست و انرژی:
بهینه سازی مصرف انرژی
انرژی های تجدید پذیر
تصفیه پساب های صنعتی
کاهش آلاینده های اتمسفراولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی