در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ملی 9187 نمایش

زمان برگزاری : 26 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 26 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
پس از برگزاری موفق اولین و دومین دوره این کنفرانس، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نظر دارد تا سومین دوره این کنفرانس را در سطح ملی برگزار کند. لذا دبیرخانه کنفرانس DCBDP2017 از پژوهشگران، محققین، متخصصان، صاحبنظران و انديشمندان مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي دعوت به عمل می آورد تا با شرکت در کنفرانس و ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و مقالات تحقیقاتی خود در دو زبان انگلیسی و فارسی، این کنفرانس را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.

وب سایت : dcbdp2017.azaruniv.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : تبریز- کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه- دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن تماس : 041-34327548
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 20 فروردین 1396
محور ها : مهندسی کامپیوتر
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
شبکه های کامپیوتری و سیستم های دیجیتال
موضوعات و محورهای تخصصی کنفرانس عبارتند از:
سیستمهای توزیع شده و محاسبات ( Distributed systems and computing )
معماریها و الگوریتمها در سیستمهای توزیع شده و موازی ( Parallel and distributed system architectures and algorithms )
سیستم عاملها، کمپایلرها و زبانهای برنامه سازی در سیستمهای توزیع شده ( Distributed operating systems, Languages and compilers )
تکنولوژیهای نرم افزاری سیستمهای توزیع شده و موازی ( Parallel and distributed software technologies )
رایانش ابری و رایانش گرید (مشبک یا توری) ( Cloud computing & Grid computing )
رایانش همگانی و رایانش خوشه ای ( Utility computing & Cluster computing )
محاسبات فراگیر ( Pervasive computing )
زمینه های بیوانفورماتیک و بیوکامپیوتینگ ( Bioinformatics and Biocomputing )
وب ۲ و رایانش اینترنتی ( Web.2 and Internet computing )
مجازی سازی و ماشینهای مجازی ( Virtualization and Virtual Machines )
محاسبات سبز: سیستمهای HPC با مصرف انژی کارا ( Green Computing: Energy Efficient HPC Systems )
شبکه های بی سیم سنسوری و اقتضایی ( Ad-hoc and Wireless Sensor Networks )
محاسبات علمی با مقیاس بزرگ (در علوم زیستی، شیمی، فیزیک، کشاورزی، محیط و …) ( (Large Scale Scientific Computing (Biological, Chemical, Physical, Environmental, Agriculture, etc. )
معماریها و الگوریتمهای الهام گرفته از طبیعت ( Natural Inspired distributed architecture and algorithms )
کاربردهای مختلف سیستمهای توزیعی در حوزه ICT ( Distributed applications ICTs: trade, medicine, industry, the Internet, etc… )
سیستمهای چندعاملی و کاربردها ( Multi-agent Systems and Applications )
حل مسئله توزیع شده ( Distributed problem solving )
هوش مصنوعی توزیع شده ( Distributed artificial intelligence )
پردازش داده های بزرگ ( Big Data Processing )
الگوریتمها و مدلسازی داده های بزرگ ( Big Data Models and Algorithms )
معماری داده های بزرگ ( Big Data Architectures )
مدیریت داده های بزرگ ( Big Data Management )
کاوش و جستجوی داده های بزرگ ( Big Data Search and Mining )
بازنمایی و مدیریت دانش ( Distributed Knowledge Management and Representation )
محرمانگی، یکپارچگی، و حفاظت داده های بزرگ ( Big Data Protection, Integrity and Privacy )
کاربردهای امنیتی داده های بزرگ ( Security Applications of Big Data )
داده های بزرگ از شبکه ای پیچیده و اجتماعی ( Big Data from Social and Complex Networks )
داده های بزرگ برای موسسات، دولت و جامعه ( Big Data for Enterprise, Government and Society )
تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده ( Complex & Large-network Analysis )
پایگاه داده های توزیعی: تئوریها و کاربردها ( Distributed Database: Theory and applications )
داده کاوی : الگوریتمهای توزیع شده و موازی ( Data mining )
یادگیری ماشین، سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، و هوش تجاری ( Machine Learning, Intelligent Information Systems, and Business Intelligence )
تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis )
تحلیل و مدلسازی شبکه های اجتماعی ( Social network modeling and analysis )
تشخیص اجتماعات، تحلیل و ارزیابی آنها ( Community detection, analysis, and evaluation )
مهاجرت بین اجتماعات ( Migration between communities )
تحلیل شبکه های تبهکار ( Crime network analysis )
تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی ( Anomaly detection in social network )
تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی ( Sentiment analysis in social network )
لینک کاوی در شبکه های اجتماعی ( Link mining in social network )
مدلهای داده ای برای شبکه های اجتماعی ( Data models for social networks )
تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی و تجارت ( Impact of social network discovery on marketing and business )
تاثیر شبکه های اجتماعی در سیستمهای پیشنهاد دهنده ( Impact of social networks on recommender systems )
الگوریتمهای گرافهای بزرگ برای تحلیل شبکه های اجتماعی ( Large-scale graph algorithms for social network analysis )
انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی ( Information diffusion in Social networks )
بصری سازی و بازنمایی شبکه های اجتماعی ( Visualization and representation social networks )
تاثیر جنبه های اجتماعی در شکل دهی اجتماعات شبکه های اجتماعی ( Influence of cultural aspects on the formation of communities in social networks )
بینایی ماشین توزیع شده ( Distributed Machine vision )
بینایی توزیع شده و پردازش تصویر ( Distributed Vision, Image Processing )
بازیابی تصویر در پایگاه داده بزرگ تصاویر ( Image retrieval on large-scale image databases )
بازیابی اطلاعات و تشخیص الگو ( Information retrieval and Pattern Recognition )
تشخیص حرکت، تحلیل، و استنتاج ( Gesture recognition, analysis and synthesis )
تحلیل حرکات جسم و استنتاج ( Body motion analysis and synthesis )
تشخیص عمل ( Action recognition )
تحلیل حالت چهره و استنتاج ( Facial expression analysis and synthesis )
فاکتورهای انسانی و تعاملات انسان و ماشین ( Human Factors and Human Machine Interaction )
تحلیل تصاویر در مقیاس وب ( Web-scale Image analyzing )
تشخیص صورت، تحلیل، و استنتاج ( Face recognition, analysis and synthesis )سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ