در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی ملی 2510 نمایش

زمان برگزاری : 5 اسفند 1395 زمان اتمام : 6 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشکده علوم توانبخشی شیراز. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
کنگره افق های نوین در علوم توانبخشی که با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز و دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد کنگره ای است که در آن مقالات و نتایج پژوهش های
دانشجویی در حیطه علوم توانبخشی و سایر رشته های مرتبط ارائه می گردد.
این کنگره که برای نخستین بار در سال 1390 برگزار شد در اسفند ماه سال جاری ششمین دوره آن نیز
بصورت کشوری برگزار خواهد گردید تا از این طریق به اهداف خود که همان ارتقاء فعالیت های پژوهشی
دانشجویی در زمینه علوم توانبخشی است دست یابد.

وب سایت : rsc6.sums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 دی 1395
آدرس دبیرخانه : شیراز،بلوار شهید چمران،خیابان ابیوردی یک ،دانشکده علوم توانبخشی ،طبقه همکف،دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی
محل برگزاری : شیراز
شماره تلفن تماس : 07136289270
شماره فکس : 07136289270
ایمیل :
محور ها : توانبخشی در بیماری های اسکلتی عضلانی و آسیب های ورزشی
توانبخشی در بیماری های مغز و اعصاب و روان
توانبخشی در بیماری های قلب – ریوی
توانبخشی در اختلالات گفتار و زبان
توانبخشی سالمندان
وسایل کمکی و اعضای مصنوعی
الکترودیاگنوز ، الکتروفیزیولوژی
مدالیتی های الکتریکی
توانبخشی مبتنی بر شواهد
اخلاق حرفه ای و ارتقای شغلی
مدیریت توانبخشی
بیومکانیک بالینی -کاربردی
بینایی سنجی و شنوایی شناسی
پزشک خانواده و طب توانبخشی
ورزش و سلامت
توانبخشی از دیدگاه طب سنتی
ابداعات و اختراعات

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی