در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان ملی 3216 نمایش

زمان برگزاری : 2 اسفند 1395 زمان اتمام : 3 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی مالک اشتر (مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم). و انجمن علمی مدیریت دانش ایران
همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان ، اسفند ماه سال جاری توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار خواهد گردید.

وب سایت : mut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر. صندوق پستی: 1774- 15875
محل برگزاری : تهران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شماره تلفن تماس : 02122970179
شماره فکس :
ایمیل : kbdo@mut.ac.ir
محور ها : الف) مبانی و اصول سازمان دفاعی دانش بنیان
ب) الگوها، نظام ها، ابزارها و فرآیندهای سازمان دفاعی دانش بنیان
ج )الزامات پیاده سازی سازمان دفاعی دانش بنیان
د) مطالعات تطبیقی و تجارب موفق در سازمان های دفاعی دانش بنیان

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ، اقتصاد ،


همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان