در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران ملی 13681 نمایش

زمان برگزاری : 17 اسفند 1395 زمان اتمام : 19 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بسیار خوشحال و مفتخریم که با لطف و عنایت الهی، مقدم شما گرامیان را برای شرکت در پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ارج ‎نهیم.

وب سایت : cfis2017.org
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 10 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : قزوين - خيابان دانشگاه - بلوار نخبگان - مجتمع شهيد عباسپور - دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین
شماره تلفن تماس : 02833650761
شماره فکس :
ایمیل : cfis2017@qiau.ac.ir
محور ها : منطق و ریاضیات فازی
سیستمهای فازی در مهندسی
آمار و احتمال در حوزه فازی
بهینه سازی و تصمیم گیری در محیط فازی
سیستمهای فازی در علوم انسانی
سیستمهای فازی در اقتصاد و مدیریت
علوم پزشکی و سیستمهای فازی
سیستمهای فازی در علوم کشاورزی
هوش مصنوعی
داده کاوی
بیوانفورماتیک
محاسبات نرم
علوم شناختی
هوش محاسباتی
بینایی ماشین و پردازش تصویرپنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران