در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هرمزگان / کیش

ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار بین المللی 13597 نمایش

زمان برگزاری : 21 آبان 1396 زمان اتمام : 22 آبان 1396
برگزار کننده : قطب علمی مواد با کارایی بالا، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه Trento (ایتالیا)
ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار آبان سال 1396 توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : ufgnsm17.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دبیرخانه همایش
محل برگزاری : جزیره کیش
شماره تلفن تماس : 0216114101
شماره فکس :
ایمیل : ufgnsm17@ut.ac.ir
محور ها : • Novel processes to produce ultrafine grained and nanostructured materials
• Properties of ultrafine grained and nanostructured materials
• Ultrafine grains and nanostructures' characterization
• Simulation and modeling of nanomaterials and nano-scale devices
• Nano SPD
• Nanocoatings and thin films
• Nanoparticles processing
• Nanostructure control
• Nanocomposites
• Nanobiomaterials
• Nanoelectronic and magnetic materials
• UFGNSM for (renewable-) energy applications
• Nanotechnology and education

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار