در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / چالوس

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها ملی 10487 نمایش

زمان برگزاری : 27 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 27 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی طبرستان
مدیریت گروه حقوق موسسه‌ی آموزش عالی طبرستان، پس از مشورت با صاحب‌نظرانِ حقوق کیفری کشور از جمله دکتر محمد اردبیلی، دکتر محمد آشوری، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر حسین میر محمد صادقی، دکتر محمد جعفر حبیب زاده، دکتر جلیل امیدی، دکتر حسین غلامی، دکتر علی نجفی توانا، دکتر مهدوی ثابت و دکتر امیرحسن نیاز پور برآن شد تا به بهانه‌ی مصوبه‌های مهمِ چندسال اخیرِ مجلس شورای اسلامی به‌ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 واصلاحیِ 1394، همایش‌ملی‌ای تحت عنوان «تحولات مسؤولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش‌ها و راه‌کارها» با -محورهایی که در سایت همایش بارگزاری شده و هم‌اینک قابل مشاهده است-را در در 27 اربیهشت ماه 1396 برگزار می شود.

وب سایت : conftu2017.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : چالوس ،خیابان هفده شهریور کدپستی:77947- 46619
محل برگزاری : چالوس - موسسه آموزش عالی طبرستان
شماره تلفن تماس : 01152211967
شماره فکس : 01152227800
ایمیل : conftu2017@gmail.com
محور ها : 1 مسؤولیت کیفری نیابتی
2 مسؤولیت کیفری تدریجی اطفال
3 مسؤولیت کیفری بدون تقصیر
4 مسؤولیت کیفری در جرم های مطلق
5 مسؤولیت کیفری در جرم های سازمان یافته
6 مسؤولیت کیفری در جرم های گروهی
7 مسؤولیت کیفری و جرم شناسی
8 مسؤولیت کیفری دولت
9 نقش جنون در زوال مسؤولیت کیفری
10 موانع مسؤولیت کیفری
11 مبانی مسؤولیت کیفری
12 مسؤولیت کیفری وادله ی اثبات دعوا
13 مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن
14 تاثیر اراده درمسؤولیت کیفری
15 مسؤولیت کیفری در نسل کشی
16 مرور زمان و مسؤولیت کیفری
17 اعتبار آرای محکمه های خارجی بر مسؤولیت کیفری
18 معاونت در جرم های غیر عمدی
19 مسؤولیت کیفری معاون جرم
20 تاثیر عذرهای شخصی مدیران بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
21 بررسی امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم
22 تبیین مفهوم رشد جزایی
23 مسؤولیت کیفری و ضمانت های اجرای ترمیمی
24 تاثیر قواعد حقوق مدنی درانتساب مسؤولیت کیفری
25 مسؤولیت کیفری درجرم های ناقص
26 مسؤولیت کیفری در جرم های زیست محیطی
27 تاثیر عفو بر مسؤولیت کیفری
28 تاثیرجنسیت برمسؤولیت کیفری
29 سازوکارها ی تفرید مجازات درمسؤولیت کیفری
30 مسؤولیت کیفری در جرم های اقتصادی
31 مسؤولیت کیفری و تعارض فرهنگی
32 مسؤولیت کیفری در جرم های رایانه ای
و سایر موضوع های مرتبط، با تاییدکمیته علمیهمایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها