در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس ملی 4445 نمایش

زمان برگزاری : 7 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 7 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن ایرانی تاریخ. با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ استان اصفهان.
انجمن ایرانی تاریخ سومین همایش« آموزش تاریخ در مدارس » را برگزار می‌کند. همایش سوم درشهر اصفهان، و با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ استان اصفهان، درتاریخ 7 اردیبهشت ماه 1396 در محل مرکز تحقیقات معلمان و موزه آموزش و پرورش اصفهان خواهد شد

وب سایت : hamayeshtarikh.blogfa.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 28 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : hamayeshtarikh@gmail.com
محور ها : الف) تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ
1- کتب درسی وانطباق آن با اسناد ارشیوی
2- ارتباط طولی محتوای کتب درسی در دوره های مختلف
ب) آموزش تاریخ و هویت بخشی :
1- آموزش تاریخ وایجاد امنیت روانی،اعتماد به نفس وهویت بخشی در دانش آموزان
2- آموزش تاریخ با تاکید بر اخلاق انسانی
3- حفظ هویت ملی در کتب تاریخ
4- هویت ملی در کتب درس تاریخ سایر کشورها
پ) نقش معلم و راهکارهای آموزش تاریخ
1- تاریخ شفاهی ونقش آن در علاقه مندی دانش آموزان به تاریخ
2- میزان اطلاعات،علاقه واشتیاق معلم در آموزش ِهدفمند تاریخ
3- آموزش تاریخ و وسایل کمک آموزشی
4- جایگاه گروههای درسی در امر آموزش تاریخ
5- دوره های باز آموزی تاریخ ونقش آن در کیفیت وتوانمندی معلمان
ت) روش های نوین آموزش تاریخ و شیوه ارزیابی یادگیری دانش آموزان
1- روش فعال پروژه برای آموزش تاریخ
2- درس تاریخ وآموزش مبتنی برIT
3- بررسی شیوه های آموزش نوین تاریخ در سایر کشورها
ث) محور ویژه:نقش تاریخ محلی درآموزش درس تاریخ
1- آموزش تاریخ با نگاه به تاریخ هر منطقه
2- تاریخ محلی ونقش آن در مشارکت اقوام واقلیت ها
3- تاریخ محلی؛ تاریخ نزدیک

طبقه بندی ها : تاریخ و باستان شناسی ،


سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس