در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / بندر انزلی

همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی ملی 3612 نمایش

زمان برگزاری : 7 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 8 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بندر انزلی
با توجه به برگزاری موفق همایش های سه گانه ی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سه سال اخیر یعنی در سال های 1392،1393و 1394 بر آن شدیم چهارمین همایش پژوهشی دانشجویی را در سطح کشور با حضور دانشجویان مشتاق پژوهش و تحقیق برگزار نماییم .

وب سایت : www.gums.ac.ir/congress
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 30 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : گیلان، بندر انزلی، خیابان سی‌متری، پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان
محل برگزاری : بندر انزلی
شماره تلفن تماس : 01313223856
شماره فکس : 01313228842
ایمیل : aic.congress@gums.ac.ir
محور ها : 1_درمانهای زیبایی در پزشکی
2_ درمانهای زیبایی در دندانپزشکی
3_ درمانهای زیبایی در داروسازی
4_ مشکلات قانونی درمانهای زیبایی
5_ خطرات و عوارض اعمال زیبایی
6_ محدودیت های درمانهای زیبایی

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی