در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان رضوی / سبزوار

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ملی 5230 نمایش

زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 30 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه حکیم سبزواری
همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران فروردین سال 1396 در سبزوار برگزار خواهد شد.

وب سایت : cnf.hsu.ac.ir/rur_en
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 20 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبيات و علوم انساني – دانشکده جغرافيا و علوم محيطي – اتاق 147
محل برگزاری : سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
شماره تلفن تماس : 05144013317
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 25 اسفند 1395
محور ها : 1- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
- فعالیت های کشاورزي
استراتژي های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)
کشاورزي چندکارکردی
گردشگري کشاورزی یا مزرعه
اقتصادهای غیر کشاورزی
غذاهاي جايگزين(ارگانیک)
- گردشگری روستایی
- صنايع روستايي
صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده
صنايع دستي و هنری
توليد مواد غذايي خانگی و محلی
- زنان روستايي
کارآفريني زنان در مزرعه
کارآفريني زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگي
استراتژي بقاي خانوار و درآمدهاي مکمل
کارآفريني و استقلال و رهايي از قيد و بندهاي اجتماعي و فرهنگي
کارآفريني و تغییر ساخت هاي مرد سالار
کارآفريني زنان و حفظ محيط زيست
کارآفريني زنان و تبعیض های مالي و اعتباری
کارآفرینی و تبعیض های آموزشی
کارآفريني زنان و توسعه مشاغل کوچک
2- کارآفريني روستايي و خودکفايي دهياري‌ها
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفريني روستايي
4- رویکردها و نظريه هاي توسعه کارآفريني روستايي و تجارب جهاني
تنوع سازي اقتصاد روستایی
نئوليبراليسم و کارآفريني
پساتوليد گرايي و کارآفريني
سازمان هاي مردم نهاد (NGO)
گروه هاي اقدام محلي
تعاوني هاي روستايي
صندوق هاي محلي
ابتکارات کارآفريني
4- سياست ها و راهبردهاي توسعه کارآفريني روستايي
توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت
اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه
حمایت از صنایع کوچک و متوسط
بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کارآفرینی
توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا
ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
توانمندسازي زنان و رفع نابرابري های جنسيتي
تشکیل کارگاه های صنایع دستی
توليد مواد غذايي سالم
5- موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني روستايي در ایران
6- آينده توسعه کارآفريني روستايي در ايرانهمایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران