در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان رضوی / سبزوار

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ملی 3519 نمایش

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران فروردین سال 1396 در سبزوار برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 30 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه حکیم سبزواری
محور ها :
1- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
- فعالیت های کشاورزي
استراتژي های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)
کشاورزي چندکارکردی
گردشگري کشاورزی یا مزرعه
اقتصادهای غیر کشاورزی
غذاهاي جايگزين(ارگانیک)
- گردشگری روستایی
- صنايع روستايي
صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده
صنايع دستي و هنری
توليد مواد غذايي خانگی و محلی
- زنان روستايي
کارآفريني زنان در مزرعه
کارآفريني زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگي
استراتژي بقاي خانوار و درآمدهاي مکمل
کارآفريني و استقلال و رهايي از قيد و بندهاي اجتماعي و فرهنگي
کارآفريني و تغییر ساخت هاي مرد سالار
کارآفريني زنان و حفظ محيط زيست
کارآفريني زنان و تبعیض های مالي و اعتباری
کارآفرینی و تبعیض های آموزشی
کارآفريني زنان و توسعه مشاغل کوچک
2- کارآفريني روستايي و خودکفايي دهياري‌ها
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفريني روستايي
4- رویکردها و نظريه هاي توسعه کارآفريني روستايي و تجارب جهاني
تنوع سازي اقتصاد روستایی
نئوليبراليسم و کارآفريني
پساتوليد گرايي و کارآفريني
سازمان هاي مردم نهاد (NGO)
گروه هاي اقدام محلي
تعاوني هاي روستايي
صندوق هاي محلي
ابتکارات کارآفريني
4- سياست ها و راهبردهاي توسعه کارآفريني روستايي
توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت
اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه
حمایت از صنایع کوچک و متوسط
بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کارآفرینی
توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا
ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
توانمندسازي زنان و رفع نابرابري های جنسيتي
تشکیل کارگاه های صنایع دستی
توليد مواد غذايي سالم
5- موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني روستايي در ایران
6- آينده توسعه کارآفريني روستايي در ايران

وب سایت : cnf.hsu.ac.ir/rur_en
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 20 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبيات و علوم انساني – دانشکده جغرافيا و علوم محيطي – اتاق 147
محل برگزاری : سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
شماره تلفن تماس : 05144013317
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 25 اسفند 1395


همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران