در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی ملی 13017 نمایش

زمان برگزاری : 18 اسفند 1395 زمان اتمام : 19 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه شهید چمران اهواز. اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان.
در دنیای امروز، انواع بیماری ها سلامتی بشر را تهدید می کند. بدون شک می توان گفت ورزش باعث از بین بردن بیماری ها و یا کم رنگ تر شدن آنها و گامی به سوی سلامتی افزون می باشد. اثرات مثبت ورزش بیش از این است زیرا ورزش باعث زیاد شدن توده عضلانی بدن و مصرف بیشتر انرژی نیز می شود. ورزش پیر شدن و سالمندی را به تاخیر می اندازد و باعث حفظ تناسب اندام و زیبایی بدن افراد می شود، از پوکی استخوان جلوگیری می کند و سبب تقویت سیستم اسکلتی بدن می‌گردد.

وب سایت : cdlc2017.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : اهواز - دانشگاه شهید چمران - دانشکده تربیت بدنی.
محل برگزاری : اهواز
شماره تلفن تماس : 06134451828
شماره فکس :
ایمیل : info@cdlc2017.ir
محور ها : * * محور مدیریت ورزشی :
1- تجاری سازی در ورزش با تاکید بر مناطق آزاد
2- چالش ها و فرصت ها در ورزش ( حرفه ای - قهرمانی - همگانی و ... )
3- کارآفرینی در ورزش
4- ورزش، امنیت و نشاط اجتماعی
5- فرهنگ هواداری و مدیریت آشوب
و سایر موضوعات مرتبط
* * محور فیزیولوژی ورزشی :
1- سلامت و ورزش ( پیشگیری و کنترل بیماری و ...)
2- تغذیه ورزشی ( دوپینگ، مکمل ها و ... )
3- علم تمرین
4- ورزش و عوامل محیطی ( ریزگردها، رطوبت، گرما و ... )
5- ورزش و صنایع ( نقش ورزش و ارگونومی در موقعیت های شغلی )
و سایر موضوعات مرتبط
* *
محور یادگیری و رفتار حرکتی:
1- روان شناسی تیم های ورزشی
2- ورزش و رشد کودکان
3- تفاوت های فردی و یادگیری ورزشی
4- یادگیری و کنترل حرکتی
و سایر موضوعات مرتبط

طبقه بندی ها : ورزش و سلامت ،


همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی