در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده ملی 6240 نمایش

زمان برگزاری : 28 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 30 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در زنجان برگزار خواهد شد.

وب سایت : iasbs.ac.ir/seminar/physics/condmat-meeting/m23
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 18 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
شماره تلفن تماس : 02433152212
شماره فکس :
ایمیل : Condmat@iasbs.ac.ir
محور ها : The Meeting:
The aim of this meeting is to bring together experimental and theoretical scientists in the fields
of condensed matter, soft matter and biological physics
to present their most recent research
results and to create an atmosphere for fruitful discussions. The poster session provides an ex-
cellent opportunity for young researchers and students to gain invaluable experience through
personalized on the spot Q&A.
The School:A one-
day school is planned prior to the meeting, which will offer lectures aimed at graduate students and young researchers. The subject of the school is “
Topological Phases of Matter“.بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده