در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی ملی 19007 نمایش

زمان برگزاری : 15 شهریور 1396 زمان اتمام : 16 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در تاریخ 15 و 16 شهریور ماه 1396 در دانشگاه شهیدباهنر کرمان برگزار می گردد.

وب سایت : ncier96.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1396
آدرس دبیرخانه : کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : ncier@conf.uk.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 مرداد 1396
محور ها : - مدیریت منابع آب
- آبیاری و زهکشی
- هیدرولیک و هیدرولوژی
- پیامدهای تغییر اقلیم و بررسی وقایع حدی
- آب و محیط زیست
- آبهای زیرزمینی و سطحی
- فن آوری های نوین در علوم آب
- حفاظت آب، خاک و گیاه
- آب و فاضلاب
- حقوق و تجارت آب چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی