در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / نجف آباد

دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ملی 18384 نمایش

زمان برگزاری : 21 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 22 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : انجمن الگوريتم‌های فرا ابتکاري ايران. با همکاری دانشگاه پيام‌نور نجف‌آباد
دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی اردیبهشت 1396 در نجف آباد برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.mha2017.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : نجف آباد- بلوار طالقاني- دانشگاه پيام نور- دبیرخانه دومین دوره کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری
محل برگزاری : نجف آباد - دانشگاه پیام نور نجف آباد
شماره تلفن تماس : 03142727121
شماره فکس : 03142727124
ایمیل : info@mha2017.ir
محور ها : ۱. تحلیل رفتاری و مبانی ریاضی الگوریتم‌های فراابتکاری
۲. الگوریتم‌های فراابتکاری الهام گرفته از طبيعت
۳. الگوریتم‌های اَبَرابتکاری (Hyper-Heuristic)
۴. کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در علوم و مهندسی
۵. کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در بهینه‌سازی
۶. محاسبات تکاملی و هوش جمعی
۷. یادگیری ماشین و محاسبات نرم
۸. سایر موضوعات مرتبط

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، علوم پایه ،


دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی