در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران بین المللی 22999 نمایش

زمان برگزاری : 15 شهریور 1396 زمان اتمام : 16 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه شیراز. انجمن رمز ایران.
چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور 1396 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/isc14
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : شیراز - دانشگاه شیراز
شماره تلفن تماس : 07136474280
شماره فکس :
ایمیل : cert@shirazu.ac.ir
محور ها : مباني رمزشناسي
مباني نظري رمزنگاري
طراحي و تحليل الگوريتم­ هاي رمزنگاري جرياني و قالبي متقارن
طراحي و تحليل الگوريتم­ هاي رمز نا­متقارن و طرح­ هاي امضاي رقمي
طراحي و تحليل توابع چکيده ­ساز
روش­ هاي نوين در رمزنگاري (نظير پسا کوانتومي، رمزگذاري تابعي، رمزنگاري همريخت، ...)
پياده ­سازي الگوريتم­ هاي رمزنگاري و حملات مرتبط
پياده­ سازي نرم­ افزاري و سخت­ افزاري الگوريتم ­هاي رمزنگاري
حملات کانال­ جانبي و روش ­هاي مقابله با آن
سامانه­ هاي نهفته رمزنگاري
دستکاري سخت­افزار و روش­هاي مقابله با آن
شتاب دهنده­ هاي سخت­افزاري براي پروتکل­ هاي امنيتي
درستي سنجي و عيب­ يابي پياده ­سازي­ ها
امنيت شبکه
امنيت شبکه هاي بي ­سيم و موبايل
امنيت زير ساخت­ هاي شبکه
امنيت پروتکل­ ها و لايه ­هاي شبکه
سيستم­ هاي تشخيص، رديابي و جلوگيري از نفوذ
امنيت زيرساخت­ هاي حياتي
امنیت شبکه های کنترل صنعتی
پروتکل­ هاي امنيتي
احراز هويت و اصالت
گمنامي، حريم خصوصي و مديريت اعتماد
تحليل پروتکل­ هاي امنيتي
مدل­ هاي امنيت و اعتماد
روش ­هاي صوري در امنيت اطلاعات
امنيت رايانش
امنيت معماري رايانه
امنيت سيستم­ عامل
امنيت پايگاه داده
تحليل آسيب­ پذيري و امنيت نرم ­افزار و برنامه ­هاي کاربردي
امنيت و حريم خصوصي در افزاره­ هاي همراه
امنيت رايانش ابري
کنترل دسترسي
مهندسي امنيت و امنيت خدمات الکترونيکي
روش­ هاي مهندسي اجتماعي در امنيت
سامانه مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
آموزش امنيت
امنيت کسب و کار و خدمات الکترونيکي
امنيت سلامت الکترونيکي
امنيت بانکداري الکترونيکي
امنيت آموزش الکترونيکي
نهان­سازي اطلاعات
الگوريتم­هاي جديد در نهان­نگاري و نشان­گذاري
مدل­ سازي حملات و کانال نشان ­گذاري
نهان­ کاوي اطلاعات
کاربردهاي نهان ­سازي اطلاعات
جرم­ يابي در فضاي مجازي
روش ­هاي جرم ­يابي و ريشه­ يابي ديجيتال
جرم­ يابي پايگاه داده و شبکه
تشخيص کلاه­برداري
تشخيص و جلوگيري از دستکاري
تحليل بدافزار و ضد بدافزارچهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران