در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران بین المللی 6782 نمایش

زمان برگزاری : 11 شهریور 1396 زمان اتمام : 13 شهریور 1396
برگزار کننده : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران شهریور 1396 توسط دانشگاه تهران در کرج برگزار خواهد شد.

وب سایت : iice.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : کرج ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : iice@ut.ac.ir
محور ها : The 2017 Iranian International Congress of Entomology will feature the following Sections:
Agricultural Entomology
Biodiversity, Biogeography and Conversation of Arthropods
Biological Control of Insects
Ecology and Population Dynamics
Ecotoxicology and Toxicology
Forest and Rangeland Entomology
Industrial Entomology
Insect Behavior
Insect Chemical Ecology
Insect Pathology
Insect Physiology and Biochemistry
Integrated Pest Management and Sustainable Agriculture
Medical and Veterinary Entomology
Molecular Entomology
Pest Resistant and Genetically Modified Crops
Quarantine
Social and Pollinator Insects
Stored Product Pests
Systematic, Phylogeny and Evolution
Urban Entomology
Vectors of Plant Diseases

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران