در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ملی 15152 نمایش

زمان برگزاری : 31 مرداد 1396 زمان اتمام : 3 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا
48 مین کنفرانس ریاضی ایران تابستان 1396 به میزبانی دانشگاه بو علی سینا در همدان برگزار خواهد شد

وب سایت : conf.ims.ir/aimc48
آدرس دبیرخانه : همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
محل برگزاری : همدان - دانشگاه بوعلی سینا
شماره تلفن تماس : 08138381426
شماره فکس :
ایمیل : aimc48@ims.ir
محور ها : 1-آنالیز
2-جبر
3-توپولوژی
4- آنالیز عددی
5-منطق ریاضی
6-نظریه گراف و ترکیبیات
7- ریاضی مالی
8-آمار و احتمال
9-آموزش ریاضی
10-هندسه
11-معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
12-تحقیق در عملیات
13-علوم کامپیوتر
14-کدگذاری و رمزنگاری
15- نظریه کنترل و بهینه سازی
16-سایرچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران