در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی ملی 16692 نمایش

زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 31 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی فروردین 1396 در مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : tim.mums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - ضلع پشت دانشکده پزشکی - دانشکده طب سنتی و مکمل
محل برگزاری : مشهد مقدس
شماره تلفن تماس : 05138829279
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : -گزاره های دینی و گستره نظام سلامت
ابعاد وساحات مختلف سلامت انسان ( فردی، اجتماعی، معنوی ) و بهره­گیری هر یک از آنها از نگرش های دینی
رابطه نفس و بدن و تاثیر متقابل آنها از دیدگاه متون دینی و اندیشمندان مسلمان
سبک زندگی مبتنی بر آموزه های اسلامی و تاثیر آن بر سلامت فردی، اجتماعی و معنوی
تاثیر نگرش­های الهی به انسان در سلامت معنوی و روان
جایگاه سلامت در آموزه های رضوی
-روش شناسی گزاره های طبی در اسلام
روش های مطالعه و پژوهش در علوم حدیث و تطبیق آن بر علوم سلامت
اعتبارسنجی (بررسی سندی، بررسی دلالت شناختی، تاثیر عوامل فرهنگی و انگیزه های دخل و تصرف و ..) در روایات پزشکی
جایگاه عقل و تجربه در هندسه معرفتی طب دراسلام
تبارشناسی طب سنتی و طب اسلامی
فهم بهتر مفاهیم احادیث پزشکی با استفاده از دیگر رشته ها
-آسیب شناسی روشی و محتوایی مطالعات طب و دین
نقد و بررسی آثار نگاشته شده در رابطه با قرآن و طب
نقد و بررسی آثار مکتوب در رابطه با روایات و طب
آسیب شناسی دیدگاه­های مطرح شده در جامعه درباره استفاده از روایات در طب
طب اسلامی (مفهوم شناسی، فرصت­ها، تهدیدها)همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی