در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمانشاه / کرمانشاه

کنگره سراسری روانشناسی خانواده ملی 8850 نمایش

زمان برگزاری : 15 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 16 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه . مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی.
امروزه از مهمترین شاخص های کیفیت زندگی در جوامـع مختلف داشتن خانـواده سالم است.خانواده به عنوان اساسی ترین رکن از ارکان اصلی هر جامعه به شمار می رود.بنابراین پرداختن به آن و گردآوری یافته های علمی و بومی بسیار ضروری می باشد.

وب سایت : family96.iauksh.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اردیبهشت 1396
آدرس دبیرخانه : کرمانشاه-میدان آیت الله کاشانی(مصدق)-خیابان سنگر(دارایی)-جنب مدرسه شهید رستگار-ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی
محل برگزاری : کرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شماره تلفن تماس : 09180654568
شماره فکس : 083- 37216556
ایمیل : Khanevadeh.ksh.1395@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 6 اردیبهشت 1396
محور ها : _نظریه خانواده و خانواده درمانگری
_خانواده و دین
_خانواده و ازدواج
_خانواده و اعتیاد
_خانواده و رسانه ، فضای مجازی
_خانواده و فرزند آوری و فرزند پروری
_خانواده و راهکارهای ارتقای فرهنگی اجتماعی آن
_خانواده و آموزش و پرورش
_خانواده و آسیب های اجتماعی
_خانواده و پیشگیری از آسیب ها
_خانواده و کودکان با نیازهای ویژه
_خانواده و امنیت روانی اجتماعی
_خانواده و تغییرات اجتماعی
_خانواده و کارکردهای آنکنگره سراسری روانشناسی خانواده