در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی ملی 6017 نمایش

زمان برگزاری : 28 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 28 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی اردیبهشت 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/dmias95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - باغ فیض - نبش قانع - پلاک 26.
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02144618121
شماره فکس :
ایمیل : shiahartconference@yahoo.com
زمان اعلام نتایج داوری : 2 اردیبهشت 1396
محور ها : 1. معماری و تزیینات وابسته
1.1. نقش زیبایی ­شناختی نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار معماری اسلامی
1.2. مطالعه تطبیقی نقوش تزیینی بناهای اسلامی از منظر کیفیت بصری نقوش با بناهای کشورهای غیر اسلامی
1.3. تاریخچه و سیر تحول تزئینات و نقوش تزیینی در هنر معماری اسلامی
1.4. گونه شناسی فنی تزئینات و نقوش تزیینی در معماری اسلامی
1.5. آسیب شناسی بصری نقوش تزیینی در کیفیت معماری اسلامی
1.6. نمادگرایی در نقوش تزیینی معماری اسلامی
2. صنایع دستی و هنرهای سنتی
2.1. سبک شناسی شیوه‎های طراحی نقوش تزیینی در هنرهای صناعی
2.2. تاثیر روش‎های اجتماعی و فرهنگی دوره‏های مختلفت تاریخی بر تغییر و تحول نقوش تزیئنی آثار
2.3. زیبایی شناسی نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنرهای صناعی اسلامی
2.4. افق‏های نوین و فناوری‏های جدید در طراحی نقوش تزیینی در هنرهای صناعی اسلامی
2.5. تاثیر مبادلات فرهنگی میان ایران و دیگر ملل بر روی هنرهای صناعی
2.6. بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای صناعی منقوش ایرانی - اسلامی
2.7. رابطه بین فرم و نقش در هنرهای صناعی
3. نگارگری و کتاب آرایی
3.1. گونه شناسی و معرفی بهترین جلدهای نسخ خطی دارای نقوش تزیینی
3.2. سبک شناسی شیوه ‏های تزئینات در نسخ خطی نفیس
3.3. مطالعه بسترهای شکل گیری نقوش تزیینی در نگارگری
3.4. تاریخ نسخه پردازی و تزئینات مرتبط با آن در نسخه‏ های نفیس
3.5. تاثیر هویت و فرهنگ مکاتب مختلف بر سیر تحول تزئینات در نسخ خطی
3.6. تأثیر رنگ در نقوش تزیینی و تزئینات نسخ خطی نفیس
3.7. نمادگرایی در حوزه نقوش و تزئینات در نسخ خطی نفیس
3.8. بررسی تطبیقی عناصر و نقوش تزیینی در نگارگری نسخ خطی
3.9. بررسی تطبیقی نسخه‏ های خطی محفوظ در کتابخانه‏ ها و موزه‏ های هنر اسلامی
4. حکمت نقوش تزیینی در آثار هنر اسلامی
4.1. جایگاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی و متقضیات جهان معاصر
4.2. حکمت هنر و زیبایی شناسی نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
4.3. مبانی و مفاهیم اندیشگی نقوش تزیینی در حکمت هنر اسلامی
5. تکنولوژی (شیوه‎های نوین) آموزش طراحی نقوش
5.1. شیوه­های نوین آموزش طراحی نقوش تزیینی هنر اسلامی
5.2. آموزش و آداب تعلیم و تربیت در ارتقاء کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
5.3. افق های نوین و فناوریهای جدید در طراحی نقوش تزیینی هنر ایرانی - اسلامی
6. جایگاه نقوش تزیینی در پیشرفت و توسعه فرهنگی
6.1. نقش و جایگاه نقوش تزیینی هنر اسلامی در پیشرفت و توسعه فرهنگ
6.2. تجلی سبک زندگی ایرانی - اسلامی در نقش‎های تزیینی آثار هنر اسلامی
6.3. مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و تبیین سبک زندگی در هنر اسلامی
7. ارتباط مذهب، اسلام و فلسفه اسلامی با نقوش تزیینی
7.1. ديدگاه اديان ابراهیمی زنده جهان در مورد کیفیت بصری نقوش تزیینی در آثار هنر اسلامی
7.2. زيباشناسي نظري و فلسفي نقوش تزیینی هنر اسلامی
7.3. نمود مضامین قرآنی در جلوه‌های بصری نقوش تزیینی هنر اسلامی
7.4. رابطه دين اسلام و جایگاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
7.5. چالش­هاي متقابل دين اسلام و نقوش تزیینی هنر اسلامی
7.6. بررسی مفهوم نقوش تزیینی اسلامی در قرآن کریم
7.7. رهیافت‌های مفسران به زیبایی شناسی نقوش تزیینی اسلامی در قرآن کریم
7.8. تطبیق تفاسیر عرفانی و فلسفی در آثار منقوش هنر اسلامی
7.9. نقش قرآن در ترویج نقوش تزیینی هنرهای اسلامی
8 . تأثیر نقوش اسلامی در تزئینات شهری
8.1. تأثیر نقوش تزئینی در معماری شهرها و اماکن قرون اولیه اسلامی
8.2. راهکارهای بکارگیری نقوش تزئینی اسلامی در تزئینات نوین شهری
8.3. آسیب­شناسی نقوش اسلامی در تزئینات نوین شهری
8.4.چگونگی برقراری ارتباط بین نقوش اسلامی با مولفه­ های نوین معماری شهری
8.5.تأثیر فناوریها و تکنینک­های نوین به منظور روزآمد کردن نقوش تزئینی در معماری شهری
8.6. تأثیر نقوش اسلامی در جذب گردشگران به شهرهای تاریخی
8.7. بررسی تأثیر کاربرد نقوش اسلامی در هویت بخشی به مبلمان شهریهمایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی