در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری ایران ملی 9056 نمایش

زمان برگزاری : 8 شهریور 1396 زمان اتمام : 8 شهریور 1396
برگزار کننده : گروه عمران دانشگاه گیلان .
اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری در گروه عمران دانشگاه گیلان در روز 8 شهریور سال 1396 برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/Highway96
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 تیر 1396
آدرس دبیرخانه : رشت - بزرگراه خلیج فارس - مجتمع دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی .
محل برگزاری : گیلان - رشت - دانشگاه گیلان
شماره تلفن تماس : 01333690597
شماره فکس :
ایمیل : chte@Guilan.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مرداد 1396
محور ها : روش های نوین در طراحی، آنالیز و بررسی روسازی راه و فرودگاه
مدل سازی و آنالیز روسازی های راه و فرودگاه
روش های نوین برای ساخت، نگهداری و تعمیر روسازی های راه و فرودگاه
آزمایش ها و مشخصات مصالح روسازی ( قیر، مصالح سنگی، سیمان، بتن و ... )
استفاده از مصالح نوین و بازیافتی در بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی
طرح هندسی تسهیلات حمل و نقل
ایمنی در ترافیک
مهندسی ترافیک
سیستم های حمل و نقل هوشمند
برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی
اقتصاد حمل و نقل، مدیریت زیرساخت های حمل و نقل و بررسی هزینه چرخه عمر زیرساخت های حمل و نقل
زیرساخت های حمل و نقل ریلی ( مطالعات، طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و ... )
زیرساخت های حمل و نقل هوایی ( مطالعات، طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و ... )
زیرساخت های حمل و نقل دریایی ( مطالعات، طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و ... )
کاربردهای ژئوتکنیک در راهسازی ( بهسازی، تثبیت، پایداری شیروانی ها و ... )
مدیریت ماشین آلات ساختمانی در راهسازی
علوم رفتاری و اجتماعی در عملکرد تسهیلات حمل و نقل
مطالعات و تکنولوژی های برقی و مکانیکی مرتبط با حمل و نقل اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری ایران