در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

همایش ملی شفای پایدار ملی 11918 نمایش

همایش ملی شفای پایدار (با امتیاز بازآموزی) مهر ماه سال جاری در بابل برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری : 20 مهر 1396 زمان اتمام : 21 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی بابل
محور ها :
اسلام و سلامت روان
اسلام و تغذیه
اسلام و محیط زیست سالم
آموزه های اسلامی و سلامت ( آسیب ها، چالش ها، فرصت ها)
جایگاه تعلیم و تربیت از منظر دین در نظام آموزش عالی سلامت
منشور حقوق بیمار در نظام سلامت و آموزه های دینی
اسلام و خانواده سالم

وب سایت : conf.isc.gov.ir/csh96
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 خرداد 1396
آدرس دبیرخانه : بابل - دانضگاه علوم پزشکی - کتابخانه مرکزی
محل برگزاری : مازندران - بابل
شماره تلفن تماس : 01132196213
شماره فکس :
ایمیل : shafayepaydar@gmail.com


همایش ملی شفای پایدار