در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ملی 6137 نمایش

زمان برگزاری : 21 تیر 1396 زمان اتمام : 22 تیر 1396
برگزار کننده : دانشگاه ارومیه
همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران (2) تیر ماه سال جاری در ارومیه برگزار خواهد شد.

وب سایت : scdfmpi.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 1 تیر 1396
آدرس دبیرخانه : آذربایجان غربی- ارومیه، جاده نازلو، پردیس دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، دفتر انجمن علمی گیاهان دارویی
محل برگزاری : ارومیه - دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 04431942465
شماره فکس : 04432779558
ایمیل : st_sh.shameh@urmia.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 16 خرداد 1396
محور ها : گونه های گیاهی دارویی مناسب کشت دیم
مکان یابی مناطق مناسب دیم کاری گیاهان دارویی در ایران
کاربرد دانش بومی در کشت دیم گیاهان دارویی
اهمیت به نژادی و به زراعی در موفقیت کشت دیم گیاهان دارویی
روش های نوین در دیم کاری گیاهان دارویی
بذر و نهال گواهی شده گیاهان دارویی
آفات، بیماری ها و علف های هرز گیاهان دارویی در شرایط دیم
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان دارویی در شرایط دیم
تنش های محیطی همراه در شرایط کشت دیم
بهره برداری از گیاهان رویش یافته در عرصه های طبیعی
فرآوری و استحصال مواد موثره
کشت ارگانیک گیاهان دارویی در شرایط دیم
مزیت نسبی و اقتصاد گیاهان دارویی در شرایط دیم
اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی در شرایط دیم
استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی در کشت دیم
مکانیزاسیون دیم کاری گیاهان دارویی
کشت مخلوط گیاهان دارویی، مرتعی و زراعیهمایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران