در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک ملی 12225 نمایش

زمان برگزاری : 21 آذر 1396 زمان اتمام : 22 آذر 1396
برگزار کننده : دانشگاه شهید بهشتی
نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی) ، آذر ماه سال 1396 توسط دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.sbu.ac.ir/index.php/NCPT/NCPT-1
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه شهید بهشتی
محل برگزاری : هران - مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : TPcongress96@gmail.com
محور ها : عوامل مرتبط با رفتارهای حادثه ساز ترافیکی ( روانشناختی، جسمانی، اجتماعی، فرهنگی)
ارزیابی صلاحیت و توانمند سازی روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک و رانندگان شخصی
شیوه ها و مدل های آموزشی برای تغییر نگرش و رفتارهای ترافیکی
درمان آسیب ها و اختلالات روانشناختی مرتبط با ترافیک
جنبه های روانشناختی قوانین و مقررات ترافیکی
آسیب شناسی قانون گریزی و تخلفات ترافیکی
روانشناسی ترافیک در ایران و جهان
آثار روانشناختی ایمنی جاده بر کاهش سوانح ترافیکی
روانشناسی ترافیک و اقتصاد مقاومتی (ظرفیت ها و کارکرد ها)
نقش متغیرهای روانشناختی در طراحی و مهندسی صنعت حمل و نقلنخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک