در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یزد / یزد

اولین همایش ملی شورورزی ملی 12767 نمایش

زمان برگزاری : 3 آبان 1396 زمان اتمام : 4 آبان 1396
برگزار کننده : مرکز ملی تحقیقات شوری.
اولین همایش ملی شورورزی با شعار تولید و اشتغال به صورت تخصصی در روزهای سوم و چهارم آبان ماه سال 1396 با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد برگزار خواهد شد.

وب سایت : 1cba.areeo.ac.ir/
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : یزد - مرکز ملی تحقیقات شوری
شماره تلفن تماس : 03535218701
شماره فکس : 03535218702
ایمیل : 1cba@areeo.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1396
محور ها : 1. شناسایی و معرفی منابع اکوسیستم های شورورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیان
1-1. پهنه بندی منابع آب و خاک کشور به منظور توسعه شورورزی
2-1. معرفی گونه های گیاهی تجاری مناسب اگرواکوسیستم های شورورزی
3-1. معرفی گونه های جانوری تجاری مناسب دام ، آبزیان، جلبک ها و..
4-1. کشاورزی با آب دریا
2. معرفی فناوری ها و الگوهای موفق شورورزی و تجارب کشت گیاهان شورزیست در ایران و جهان
1-2. معرفی مراکز علمی و اجرایی شورورزی در جهان
2-2. امکان سنجی انتقال فناوری های زیستی و غیر زیستی مرتبط با شورورزی به کشور
3. جنبه های اقتصادی و اجتماعی شورورزی
1-3. تولید اقتصادی و پایدار
2-3. تکمیل زنجیره تولید (صنایع تبدیلی، تکمیلی،آرایشی، خوراک دام و بازار)
3-3. ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت
4. جنبه های زیست محیطی استفاده از منابع آب و خاک شور
1-4. شناسایی اثرات زیست محیطی و لحاظ کردن آن در پروژه های اجرایی شورورزی
2-4. استفاده از فناوری شورورزی در راستای بهبود محیط زیست و کنترل ریز گردها
5. الزامات توسعه شورورزی
1-5. تولید دانش فنی و فناوری های مورد نیاز
2-5. فراهم کردن زیر ساخت های لازم و تدوین پروژه های تیپ
3-5. معرفی و واگذاری اجرای پروژه ها به بخش خصوصی بویژه شرکت های دانش بنیان
4-5. حمایت های حقوقی، کمک های فنی و تسهیلات در راستای اجرای بهینه پروژه

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


اولین همایش ملی شورورزی