در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمانشاه / کرمانشاه

همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی بین المللی 15907 نمایش

زمان برگزاری : 21 آذر 1396 زمان اتمام : 22 آذر 1396
برگزار کننده : دانشگاه رازی کرمانشاه
همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی در آذر 1396 توسط دانشگاه رازی در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وب سایت : iccr2017.razi.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، پردیس مرکزی دانشگاه رازی،معاونت فرهنگی و اجتماعی
محل برگزاری : کرمانشاه - دانشگاه رازی
شماره تلفن تماس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۲۲
شماره فکس :
ایمیل : hamayesh@razi.ac.ir
محور ها : کیمیاگری وشیمی:
کیمیاگری رازی و تولید شیشه های رنگی
رازی بنیانگذار شیمی نوین و نامگذاری سیستماتیک مواد از دیدگاه وی
تاثیر متقابل علم شیمی و صنایع مختلف در عصر رازی (رنگرزی، ریخته گری، زرگری و …)
روش های خالص سازی و جداسازی مدرن شیمی در عصر رازی (تقطیر، تبلور، تصعید و …)
فرآوری نفت خام در عصر رازی و کارآفرینی در زمان حاضر
مواد و مشتقات سنتزی رازی و ارتباط آن با اشتغالزایی (اتانول، سولفوریک اسید و …)
فلسفه ، تاریخ علم و علوم انسانی:
منبع شناسی، نسخه شناسی، نقد و بررسی آثار و تالیفات محمد بن زکریای رازی
راهبردها و تکاپوهای محمد بن زکریای رازی در تولید، رشد و اعتلای علم در تمدن اسلامی
آراء، اندیشه ها و مولفه های فکری و فلسفی محمد بن زکریای رازی
اخلاق، دین و عقل در نظام فلسفی و فکری محمد بن زکریای رازی
نقد و بررسی آثار و دیدگاه های رازی شناسان
تاریخ علم جهان و جایگاه محمد بن زکریای رازی
داروسازی، طب سنتی و پزشکی مدرن:
نقش رازی در دانش طب سنتی ایران
داروسازی سنتی از دیدگاه رازی
جایگاه رازی در بنیانگذاری داروسازی مدرن
پژوهش های بین المللی در حیطه علوم دارویی رازیهمایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی