در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور ملی 38984 نمایش

زمان برگزاری : 4 آبان 1396 زمان اتمام : 4 آبان 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. انجمن علوم دامی ایران
همايش ملی دام و طیور کشور توسط انجمن علوم دامی و با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی شمال کشور در تاريخ چهارم آبان ماه 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/lpnc3
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شماره تلفن تماس : 01133687565
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 20 خرداد 1396
محور ها : · ژنتیک و اصلاح نژاد
· تغذیه و فرآوری خوراک
· فیزیولوژی
· مدیریت و پرورش
· زیست فناوری
· اقتصاد و بازاریابی محصولات
· سلامت و امنیت محصولات دامیسومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور