در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی اندیشه های فلسفی علامه جعفری (ره) ملی 13734 نمایش

زمان برگزاری : 24 آبان 1396 زمان اتمام : 25 آبان 1396
برگزار کننده : دانشگاه هنر اسلامی تبریز. و مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین دانشگاه صنعتی سهند.
معرفی مفاخر شيعه و بازشناسی آثار و آرای آنها از مهم‌ترين رسالت های مراکز علمي و پژوهشي در نظام جمهوري اسلامي از یک سو، و محققین و مدققین ژرف اندیش از دیگر سو است. يکي از این مفاخر و متفکرین بزرگ جهان اسلام، مرحوم علامه جعفری است که هنوز بسیاری از ابعاد و زوايای علمی ایشان ناشناخته مانده است

وب سایت : honar.elmvadin.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 شهریور 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 آبان 1396
آدرس دبیرخانه : آذربایجان شرقی- شهر جدیدسهند دانشگاه صنعتی سهند تبریز مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شماره تلفن تماس : 04133459009
شماره فکس : 04133444307
ایمیل :
محور ها : معرفت شناسی
علم و دین
فلسفه هنر
فلسفه حقوق بشرهمایش ملی اندیشه های فلسفی علامه جعفری (ره)