در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

بیست وچهارمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران ملی 7036 نمایش

زمان برگزاری : 6 بهمن 1395 زمان اتمام : 7 بهمن 1395
برگزار کننده : انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران. دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
هدف از برگزاری این همایش ارائه یافته های جدید در زمینه بلورشناسی و کانی شناسی به ویژه در ایران، ارتباط دانش بلورشناسی و کانی شناسی با صنعت، تبادل نظر میان پژوهشگران و آشنایی بیشتر دانشجویان با این علم می باشد.

وب سایت : scm24.shahroodut.ac.ir
آدرس دبیرخانه : شاهرود – میدان هفت تیر – دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده علوم زمین
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 02332391280
شماره فکس : 02332391280
ایمیل :
محور ها : زمین شناسی بلورها و کانی ها
خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها
ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها
کانی شناسی پزشکی و زیست محیطی
زمین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهرها
کانه آرایی گوهرها
بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها
بلورشناسی و کانی شناسی کانی های صنعتی
روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلورشناسی و کانی شناسی
سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


بیست وچهارمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران