در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه ملی 20365 نمایش

زمان برگزاری : 27 مهر 1396 زمان اتمام : 27 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه ارومیه
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه مفتخر به برگزاری " اولین همایش ملی علوم ورزشی" با شعار ورزش، جامعه و سلامت با هدف گردهم آوردن اعضای علمی و اجرایی خانواده ورزش، جهت هم اندیشی، تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه ­ای و کاربردی، حرکت در راستای تأمین نیازهای جامعه، توانمندسازی در مسیر توسعه است.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/sshc96
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : ارومیه
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 23 شهریور 1396
محور ها : فیزولوژی و تغذیه ورزشی
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی
کار آفرینی ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در ورزشاولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه